8. Aansprakelijkheid

interieur-indeling.be is niet aansprakelijk voor …

  • het niet kunnen uitvoeren van haar verbintenissen bij overmacht.
  • het later uitvoeren van haar verbintenissen dan voorzien.
  • de uitvoering van het ontwerp (DAT GEEN UITVOERINGSPLAN IS).

De klant vrijwaart interieur-indeling.be voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

De klant heeft in geen enkel geval recht op een financiële compensatie.

< 7. Privacy policy9. Eigendomsbepaling >