4. Betalingsmodaliteiten

Wanneer de klant ingaat op de dienstverlening van interieur-indeling.be is 30% van de te ontwerpen (bruto) oppervlakte vereist om de overeenkomst aan te gaan. Wanneer het ontwerp (DAT GEEN UITVOERINGSPLAN IS) gefinaliseerd is, betaalt de klant de overige 70% van het vooraf bepaalde bedrag, zijnde 3 euro per m² (bruto oppervlakte). Daarna pas worden de ontwerptekeningen overhandigd.

< 3. Prijzen5. Rechten en plichten interieur-indeling.be >