10. Klachten en geschillen

Het uitgangspunt van interieur-indeling.be is een extra kijk op de mogelijke indeling van een ruimte of meerdere ruimtes …

  • Het ontwerp (DAT GEEN UITVOERINGSPLAN IS) zal rekening houden met de wensen die de klant heeft. Voordat het ontwerpproces start, zal er eventueel nog verder afgestemd worden over deze wensen en wordt de klant uiteindelijk gevraagd om ze te bevestigen. Er kan geen klacht ontstaan omdat er plots een nieuwe of aangepaste wens niet werd opgenomen in het ontwerp.
  • Er kan ook geen klacht ontstaan omdat het ontwerp gewoon niet goed bevonden wordt.
  • Een klacht is enkel ontvankelijk bij een effectieve ontwerpfout, zoals wanneer bijvoorbeeld een douche getekend werd van 70cmx70cm terwijl deze minstens 80cmx80cm of zelfs liefst 90cmx90cm moet meten of wanneer men bijvoorbeeld het hoofd zou stoten bij het opgaan van de trap.

Bij een ontvankelijke klacht, dient alle communicatie hierrond via email te gebeuren. Wanneer de klacht resulteert in het willen terugvorderen van de betaling, moet dit via aangetekend schrijven gecommuniceerd worden.

Beide partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Beide partijeen aanvaarden dat elektronische communicatie een bewijsmiddel is.

Het Belgisch recht is van toepassing. In geval van geschillen of betwisting is enkel de rechtbank van Turnhout bevoegd.

< 9. Eigendomsbepaling11. Opschorting en opzegging >