5. Rechten en plichten interieur-indeling.be

interieur-indeling.be heeft het recht …

  • ook diensten te leveren aan concurrenten van de klant.
  • de voor de klant ontworpen oppervlakte op te nemen in het referentieportfolio van interieur-indeling.be (website, reclame en mailings).
  • om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en deze vervolgens op haar website beschikbaar te stellen, waarbij interieur-indeling.be steeds via mail de wijzigingen zal bekend maken aan de klant.
  • een overeenkomst te verbreken om eender welke reden na terugbetaling van het voorschot.

interieur-indeling.be verplicht zich er toe …

  • de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
  • zich in te spannen om de overeenkomst uit te voeren binnen de vooropgestelde termijn.
< 4. Betalingsmodaliteiten6. Rechten en plichten klant >