6. Rechten en plichten klant

De klant verplicht zich er toe …

  • dat alle gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan interieur-indeling.be worden verstrekt.
  • de 2de schijf van 70% van het afgesproken budget te betalen ten einde het resultaat te mogen ontvangen.
< 5. Rechten en plichten interieur-indeling.be7. Privacy policy >