Kunnen er ook meer gedetailleerde plannen met kleuren en textuur aangeleverd worden?

Dit doe ik momenteel zelf niet maar ik zoek graag met u mee naar mensen die u dat wel kunnen aanbieden.

Voor welke projecten kan u ontwerptekeningen aanvragen?

Ik ben vooral actief in het ontwerpen van woningbouw. Stel gerust uw vraag, ik zal laten weten of ik u van dienst kan zijn.

Hoe lang moet u wachten op een ontwerp?

Ik zal u, voordat ik aan de opdracht start, laten weten op welke tijdsspanne u moet rekenen. Op basis daarvan beslist u of de opdracht mag doorgaan.

Wat mag u niet verwachten?

  • Ik maak geen voorstel wat betreft interieurinrichting, het gaat enkel om de indeling. Hoe ‘t een en ander er echt uit zal/kan zien of met welke materialen er gewerkt zou kunnen worden, is een volgende fase in uw bouwproject die voor mij los staat van de indeling.
  • De tekeningen die aangeleverd worden zijn in principe schetsen, geen echte ver/bouwplannen. Dit weet u vast wel, maar voor alle volledigheid … begin nooit een gat in de muur te slaan als dat zo getekend staat. Elke bouw/verbouwing vraagt de nodige technische kennis van een specialist ter zake.
  • Ik kan u omwille hiervan ook geen richtprijs geven over de uitwerking van het voorstel. Dat hangt tenslotte ook erg samen met de materialenkeuze, ….

Wat als u het ontwerp niet goed vindt?

Natuurlijk is het mijn streefdoel dat u het wel goed vindt. Op basis van uw woning en wensen ontwerp ik een plan alsof het voor mezelf was. Wat ik teken kan meevallen of tegenvallen, maar ik teken graag voor u verder totdat het u wel bevalt. Afhankelijk van uw wensen, spreken we dan een nieuwe prijs af.

Wat mag u verwachten van de ontwerptekeningen?

  • Ik teken in volumes die u een idee geven van onderlinge verhoudingen tussen de elementen op een grondplan. U kan alle voorbeelden bekijken op deze site om te zien wat u van de tekeningen mag verwachten.
  • Het is mijn bedoeling om op basis van uw wensen een zo interessant mogelijk plan voor te stellen als inspiratiebron. Het is een basis om u meer inzicht te geven in de mogelijkheden van uw project zodat u met zoveel mogelijk ideeën en alternatieven in het achterhoofd knopen kan doorhakken.